În perioada ianuarie – iulie 2017 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 631 milioane de euro, comparativ cu 2 226 milioane de euro în perioada ianuarie–iulie 2016, conform datelor Băncii Naționale a României. Au scăzut și investițiile străine directe.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1392 milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 32 milioane de euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 211 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 256 milioane de euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2369 milioane de euro (comparativ cu 2 862 milioane de euro în perioada ianuarie – iulie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2436 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 67 milioane de euro.

În perioada ianuarie – iulie 2017, datoria externă totală a crescut cu 2055 milioane de euro.

În structură datoria externă pe termen lung a însumat 69 512 milioane de euro la 31 iulie 2017 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8 la sută faţă de 31 decembrie 2016, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2017 nivelul de 24920 milioane de euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,9 la sută în perioada ianuarie – iulie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2017 a fost de 5,8 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2017 a fost de 85,3 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.