Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) a aprobat, joi, distribuirea de dividende speciale solicitate de Guvern, în valoare totală de 110 milioane de lei, dar și demararea fazei I a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă.

„Suma de 110.000.000 de lei urmează a fi distribuită acționarilor SNN înregistrați la data de înregistrare 17.10.2017, din contul contabil Alte rezerve reprezentând fonduri pentru surse de proprii de finantare, reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,364825694 lei/acțiune. Data plătii aprobată de către acționari este 3 noiembrie 2017”, se arată într-un comunicat transmis de societate către Bursa de Valori București.

Totodată, Nuclearelectrica anunță că în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN din data de 28 septembrie 2017 a fost aprobată „demararea fazei I a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, proiectul fiind repus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei.

Potrivit SNN, faza 1 a proiectului de retehnologizare va include:
1. Activitățile necesare asigurării funcționării Unității 1 pentru o perioadă de 30 de ani, adică extinderea numărului de ore de funcționare la putere nominală suplimentar celor 210.000 de ore estimate inițial prin proiect. „Pe baza studiilor și experienței internaționale a altor centrale nucleare de tip CANDU 6, dar și în baza inspecțiilor SNN și a rezultatelor acestora, în scopul optimizării producției Unității 1 CNE Cernavodă cu respectarea aceluiași nivel de securitate nucleară, prelungirea duratei de operare dincolo de durata estimată inițial prin proiect certifică în primul rând calitatea actului de operare până în prezent și oferă premisele obținerii unor avantaje evidente pentru proiect, companie și contribuția unei surse stabile, nesupusă factorilor climatici, în sistemul energetic”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica;
2. Activitățile de organizare a proiectului, la începutul anului 2018, urmând a se opera modificările organizaționale și logistice rezultate din studiul deja contractat de SNN, dar și procesul de finalizare a documentațiilor suport necesare pentru pregătirea Studiului de Fezabilitate;
3. Desfășurarea, în continuare, a evaluărilor necesare pentru identificarea tuturor activităților ce vor trebui incluse în scopul proiectului de retehnologizare;
4. Studiul de Fezabilitate, inclusiv supunerea spre aprobare a acestuia de către acționari, în anul 2021. Studiul de Fezabilitate va îngloba toate rezultatele studiilor tehnice și analizelor de securitate, în așa manieră încât să permită o definire cât mai bună a proiectului, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar. În acest sens, având în vedere gradul înalt de specializare, majoritatea acestor studii și analize tehnice și de securitate nucleară trebuie și vor fi realizate de firme de inginerie nucleară specializate, de multe ori numai pe anumite segmente punctuale, aspect care excede cadrul competențelor firmelor care, în mod uzual, întocmesc studii de fezabilitate pentru proiecte de investiții. Astfel, pentru redactarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare analize de specialitate din partea unor firme specializate de inginerie nucleară, motiv pentru care abordarea proiectului în două etape/faze și, în acest context, redactarea Studiului de Fezabilitate într-o etapă ulterioară, este o necesitate obiectivă.

„În prezent, o serie de studii sunt încă în derulare, datele relevante cu privire la unele dintre echipamentele/structurile, sistemele sau componentele vizate putând fi obținute doar în timpul opririlor planificate ale Unității 1, așadar demararea Studiului de Fezabilitate trebuie să țină cont de toate datele de intrare disponibile pentru elaborarea unui document complet și suficient fundamentat”, se precizează în comunicat.

„Aprobarea de către acționari a primei fazei a proiectului de retehnologizare a Unității 1 înseamnă efectiv asigurarea continuității acestui proiect pentru SNN, fără întârzieri, cu respectarea graficului de timp pentru fiecare etapă și subetape. Extinderea numărului de ore de operare până la atingerea a 30 de ani de funcționare, în baza experienței internaționale, adaptată la datele tehnice ale CNE Cernavodă, va determina ca oprirea efectivă a Unității 1 pentru retehnologizare să aibă loc în perioada decembrie 2026 – decembrie 2028. Este în mod evident un câștig major, atât pentru SNN prin menținerea producției de energie a Unității 1 CNE Cernavodă până la atingerea a 30 de ani de funcționare inițială, oportunitatea acumulării de fonduri suplimentare necesare finanțării acestui proiect, cât și pentru sistemul energetic național, prin contribuția la asigurarea securității și stabilității energetice. Retehnologizarea Unității 1 este în prezent proiectul prioritar al SNN, fiind gestionat integral de companie și, simultan, cel mai mare proiect de investiții al unei companii energetice românești, unul care asigură încă 30 de ani de operare și producție, la mai puțin de jumătate din costul unei unități noi nucleare de tip CANDU. Este singura investiție majoră, derulată exclusiv de SNN, care răspunde simultan necesităților de sistem energetic și țintelor de decarbonizare”, a mai menționat Cosmin Ghiță.