În anul 2016 faţă de anul 2015 s-a înregistrat o scădere cu 1,3% a volumului de lemn rotund. Buştenii au reprezentat principala destinaţie a lemnului rotund exploatat, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

În volumul total de lemn rotund, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (64,2%), în timp ce speciile de răşinoase acoperă 35,8%.

Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 34,8% din totalul lemnului rotund.

În anul 2016, faţă de anul 2015, s-a înregistrat o scădere cu 1,3% a volumului de lemn rotund cauzată în principal de scăderea volumului de lemn exploatat.

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 54,9 %, cu 1,5 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2015, urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 34,2%, cu 1,0 puncte procentuale mai mult faţă de anul anterior.