Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat recent cuantumul stabilit pentru 2017 pentru schemele de plată pe suprafață și bugetele alocate pentru subvențiile agricole. Plățile încep din 16 octombrie, a precizat APIA.

Potrivit instituției, în data de 28.09.2017 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 771 Hotărârea de Guvern nr. 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi plafoanele aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi plafonul aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.

Cuantumurile plăților directe în sectorul vegetal, an de cerere 2017, sunt următoarele:
– Schema de plată unică pe suprafață (SAPS): 97,2452 euro/ha;
– Schema de plată redistributivă Nivelul 1 (1-5 ha, inclusiv): 5,0 euro/ha;
– Schema de plată redistributivă Nivelul 2 (peste 5 și până la 5 ha, inclusiv): 48,3251 euro/ha;
– Schema de plată pentru înverzire: 57,1745 euro/ha;
– Schema de plată pentru tinerii fermieri: 24,3113 euro/ha.

„Cuantumul minim se majorează până la atingerea plafonului alocat, în baza suprafețelor determinate”, a precizat APIA.

În ceea ce privește plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de plată 2017, acestea au fost stabilite astfel:
– 24.081.014 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;
– 101.200.897 de euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
– 50.783.642 de euro pentru schema decuplată de producție, speciile ovine/caprine.

„Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic prezentate mai sus se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau de femele ovine/caprine eligibile”, a mai menționat APIA.

De asemenea, „pentru plata directă pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine s-a aprobat plafonul de 48.500.000 de euro, iar cuantumul se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile”.

APIA a mai menționat că începând cu data de 16 octombrie 2017 va acorda „plăți în avans în cadrul tuturor schemelor de plăți”, iar începând cu data de 1 decembrie 2017 va efectua „plățile corespunzătoare diferenței între cuantumul calculat și acordat în avans și plafonul financiar ar fiecărei scheme, în condițiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate”.

Potrivit APIA, „plățile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anii 2017 și 2018 și se fac în lei, utilizând ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2017”.

Acest curs este de 4,4993 lei/euro.