Publicitatea înșelătoare, practicile comerciale incorecte și neavertizarea clienților privind riscul valutar și riscul fluctuației indicilor de referință (cum este și ROBOR) au fost princiaplele motive pentru care Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului – ANPC – a sancționat 15 bănci.

„În perioada 28 august – 6 octombrie 2017 s-a desfășurat o acțiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind modalitățile sau mijloacele de desfășurare a activităților de publicitate a operatorilor financiari bancari”, se arată într-un comunicat transmis luni de ANPC.

În comunicatul său, publicat pe site-ul www.anpc.gov.ro, instituția prezintă în detaliu faptele constatate cu ocazia acestor controale, dar nu menționează și numele băncilor și/sau instituțiilor de intermediere financiară verificate și sancționate. Menționează doar că în cadrul acțiunii de control „au fost verificați 15 operatori economici”.

Potrivit ANPC, pentru abaterile constatate s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 570.000 de lei, fiind încheiat un număr de 15 procese-verbale de constatare a contravenției.

„S-au dispus, totodată, măsuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a contractelor în termen de 30 de zile, măsuri de încetare a practicilor comerciale incorecte, măsuri de restituire a sumelor încasate fără temei legal în termen de 15 zile, măsuri de corectare a oricăror neconformităti cu prevederile legale constatate în termen de 15 zile, cât și măsuri de suspendare a derulării campaniilor publicitare până la intrarea în legalitate”, precizează ANPC.

În urma verificărilor au fost constatate următoarele abateri:
– lipsă informații standard oferite prin intermediul unui exemplu reprezentativ, lucru care este contrar prevederilor art. 9, alin. (1) din OUG 50/2010;
– lipsă avertizare consumator privind faptul că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma ce trebuie plătită de consumator conform prevederilor art. 7, alin. (2), lit. j), din OUG 52/2016 pentru creditele în euro cu garanție imobiliară;
– lipsă avertizare consumator privind riscurile specifice asociate contractelor de credit, în special cu privire la variația indicelui de referință, fluctuația veniturilor proprii, aceasta putând conduce la afectarea posibilitătii de plată conform prevederilor art. 7, alin. (7), din OUG 52/2016 pentru creditele cu garanție imobiliară;
– lipsă avertizare consumator privind faptul că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma ce trebuie plătită de consumator conform prevederilor art. 7, alin. (2), lit. j), din OUG 52/2016 pentru creditele în euro cu garanție imobiliară;
– lipsă avertizare consumator privind riscurile specifice asociate contractelor de credit, în special cu privirea la variația indicelui de referință, fluctuația veniturilor proprii, aceasta putând conduce la afectarea posibilitătii de plată conform prevederilor art. 7, alin. (7), din OUG 52/2016 pentru creditele cu garanție imobiliară.

De asemenea, în cadrul paginilor web s-a constatat menționarea în cadrul prezentării produselor la secțiunea „Comisioane” a comisionului de rambursare anticipată cu valoare zero (0%) sub forma „Comision de rambursare anticipată: 0%”, precum și în cadrul flyerului transmis de către Bancă, deși neperceperea comisionului este legiferată de prevederile art. 68 lit. c) din OUG 50/2010, dobândă fiind variabilă.

„Prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristică distinctă a ofertei comerciantului constituie practică comercială incorectă”, precizează ANPC.