Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 31 octombrie inclusiv se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente perioadei iulie-septembrie (trimestrul III) din anul 2017.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în perioada iulie-septembrie, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare.

„În perioada 2017-2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”, se menționează într-un comunicat al APIA.

Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Cererile de plată pot fi depuse de administratorul/reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite, precizează APIA.