În anul 2016, cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,48% din PIB , din care pentru sectorul privat 0,27% și pentru sectorul public 0,21%. În perioada menționată, cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare au fost de 3,675 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

La sfârşitul anului 2016, îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 44.386 salariaţi, număr în uşoară creştere faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2015.

Din valoaea totală a cheltuielilor, 3,378 miliarde lei reprezintă cheltuieli curente, respectiv 91,9% şi 296,6 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 8,1%.

Cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 54,0% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 4,0 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2015. Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au înregistrat o scădere de 5,1 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2015, respectiv de la 30,0% la 24,9%. Cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au crescut cu 1,1 puncte procentuale de la 20,0% la 21,1%.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2016, sursele de la întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 47,6%, urmate de fondurile publice, respectiv 39,6%.

În cadrul sectoarelor de performanţă, din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (74,8%), urmate de unitǎţile din sectorul guvernamental (73,1%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (57,5%), sectorul guvernamental (29,2%) şi sectorul învăţământ superior (12,7%).

După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2016, 37.643 aveau studii superioare (84,8% din total), iar 6.743 aveau alt nivel de pregătire, exclusiv superioară (15,2%).

Numărul persoanelor cu studii doctorale şi postdoctorale care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 18.605 persoane, în creştere faţă de anul 2015 cu 1.338 persoane. Din numărul persoanelor cu studii doctorale şi postdoctorale, 8.921 au fost femei.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2016, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 62,6% din total, respectiv 27.801 salariaţi, în creştere cu 548 salariaţi, comparativ cu anul 2015. Ponderea categoriei „tehnicieni şi asimilaţi” a fost de 14,3%, respectiv 6.332 salariaţi.