Comisiile de buget-finațe reunite ale Parlamentului au aprobat, în ședința de joi, bugetul pentru 2018 pentru Ministerul Culturii și Identității Naționale, care va de 1,1 miliarde de lei, cu 50,4% mai mult față de anul 2017.

Bugetul aprobat în ședința comună a Comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului pentru Ministerul Culturii va fi de 1.117.357 lei, cu 50,42% mai mult față de 2017.

Sursele de finanțare și ponderea fiecărei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel: bugetul de stat 88,74% și veniturile proprii 11,26%.

De asemenea, parlamentarii au aprobat în ședință, cu unanimitate, un amendament care prevede alocarea sumei de 10 milioane de lei pentru Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia.

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat, în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură recreere și religie” este cuprinsă și suma de 150 de milioane de lei necesară finanțării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial. Sursele acestor fonduri sunt prevăzute astefl: la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, suma de 86,2 milioane de lei și la titlul 59 „Alte cheltuieli” suma de 63,78 milioane de lei.

De asemenea, viitorul act normativ autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie” titlul 55 „Alte transferuri” să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional ”George Enescu”, din anul 2018, precum și a cheltuielilor necesare pregătirii Festivalului Internațional „George Enescu”, ediția a XXIV, din anul 2019, prin intermediul ARTEXIM – instituție publică subordonată.

Tot în bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 „Transferuri între unități ale administrației publice”, este cuprinsă și suma de 13,1 milioane de lei „cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare”.