Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primăriei Capitalei pe 2018 sunt destinați investițiilor în sănătate, iar domeniului infrastructură și siguranță rutieră îi sunt alocați peste 231 milioane de euro, informează Primăria Capitalei.

În ceea ce privește domeniul sănătății, în 2018, Primăria Capitalei propune alocarea, pentru cele 19 spitale pe care le administrează, a peste 111 milioane de euro. Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Capitalei remis sâmbătă MEDIAFAX, comparativ cu bugetul anilor precedenți, 2016 şi 2017, în care bugetul a fost de 43.960.000 euro și, respectiv 53.428.000 euro, bugetul anului 2018 este aproape dublu.

Suma alocată Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) este destinată atât reabilitării și modernizării spitalelor actuale cât și demarării unor noi proiecte.

Astfel, pentru finalizarea spitalelor Foișor sunt alocați 17.115.000 euro și pentru spitalul Victor Gomoiu – 9,4 milioane euro, fiind prevăzute totodată investiţii noi în valoare de 2.655.000 euro pentru modernizarea corpului principal al Spitalului Clinic Victor Babeș, pentru construcția clădirii noi pentru chirurgie și neonatologie la Spitalul Clinic Cantacuzino, pentru extindere la Spitalul Clinic Malaxa, modernizarea a trei pavilioane la Spitalul Clinic Obregia, construirea unui bazin pentru recuperare neuromotorie la Spitalul Sf. Luca. Suma de 790.000 euro a fost alocată pentru studii de fezabilitate în vederea realizării stațiilor de epurare pentru toate spitalele ASSMB și expertize tehnice/seismice pentru spitalele care nu au beneficiat încă de această expertiză, suma de 42.113.000 euro – pentru dotări spitale cu echipamente și aparatură medicală, iar aproximativ 215.000 euro -pentru studii de fezabilitate în vederea construirii Spitalului Metropolitan, în zona de nord, și a altei unități medicale în zona de vest, în sectorul 6. Totodată, 670.000 euro au fost alocați pentru Maternitatea Bucur, municipalitatea propunându-și să reabiliteze în 2018 corpurile A și B ale acestei unități medicale. 680.000 euro au fost prevăzuți pentru expertizarea și întocmirea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 20 de policlinici, iar 416.000 euro sunt destinați medicamentelor şi materialelor sanitare pentru cabinetele din reţeaua şcolară. Bugetul ASSMB a mai prevăzut sume pentru cheltuieli de personal, materiale pentru întreținere și funcționare, reparații curente (energie electrică, energie termică, salubritate, apă, canal).

De asemenea, Primăria Capitalei a prevăzut în bugetul pentru anul 2018 suma de aproximativ 10 milioane de euro pentru achiziția a 106 ambulanțe.

Peste 231 milioane de euro au fost alocați pentru infrastructura rutieră și fluidizarea traficului, dotări, investiții și subvenții pentru transport în comun, investițiile urmând a genera diminuarea aglomerației în trafic.

În ceea ce privește penetrațiile, străpungerile, supralărgirile, pentru continuarea lucrărilor, respectiv modernizarea Pieței Eroii Revoluției și Pasaj Pietonal, bugetul alocat pentru acest an este de 1.7 milioane euro, pentru străpungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu- buget este de 4,3 milioane euro pentru lucrări neprevăzute în contract, adică iluminat public, iluminat arhitectural, semaforizare intersecții și separatoare de sensuri, pentru penetrația Splaiul Independenței – Ciurel – bugetul alocat este de 17.8 milioane euro, având în vedere că finalizarea lucrării este condiționată de relocarea unor rețele și descărcări arheologice, iar nodul Virtuții va fi finalizat în acest an, pentru supralargirea Fabrică de Glucoză – bugetul alocat este de aproape 4,7 milioane euro, având în vedere că s-a finalizat proiectul tehnic și urmează să înceapă lucrările, pentru Park and Ride-ul de la Cora Pantelimon, cu o capacitate de 500 de locuri, pentru care s-a aprobat PUZ – ul la începutul acești an, a fost definitivat proiectul și urmează să înceapă lucrările- bugetul alocat este de 15 milioane euro, iar pentru parcarea subterană prevăzută în proiectul de modernizare a șoselei Iancului, cu o capacitate de 200 de locuri – bugetul alocat este de 2,5 milioane euro.

Primăria Capitalei mai informează că pe trei artere mari din București vor fi modernizate liniile de tramvai și sistemul rutier. Astfel, pentru modernizarea sistemului rutier și a liniilor de tramvai pe bulevardul Vasile Milea, bugetul alocat pentru studiul de fezabilitate este de 37.000 euro, pentru reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai Bdul Dimitrie Pompei și str. Barbu Văcărescu, pentru care există studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici aprobați în CGMB, și urmează demararea procedurilor pentru atribuirea contractului de execuție, iar pentru penetrație Prelungirea Ghencea Domnești, se reface studiul de fezabilitate întrucât proiectul trebuie revizuit, așa cum prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care propune construirea liniei de tramvai și a unui nod intermodal în zona pasajului pe care îl construiește Ministerul Transporturilor, bugetul alocat fiind de 200.000 euro.

Referitor la pasajele rutiere și pietonale, au fost alocați 30.000 de euro pentru studiul de fezabilitate al supralărgirii Șoselei București – Măgurele, 130.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru prelungirea Stradă Brașov între Șoseaua Alexandriei și Prelungirea Ghencea și 140.000 de euro pentru continuarea proiectului supralărgirii Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – intersecția Vitan Bârzesti. Pentru Pasajul rutier Șoseaua Colentina – Doamna Ghica, valoare revizuirii studiului de fezabilitate este de 28.000 euro, pentru Pod planșeu Piața Unirii – conform expertizelor tot planșeul trebuie refăcut, toată structura subterană trebuie consolidată, valoare studiului de fezabilitate fiind de 88.000 euro, pentru întregirea Splaiului Unirii – Zona Bdul Mărășești – Hanul lui Manuc, respectiv revizuirea studiului au fost alocați 21.000 euro, pentru supralărgirea Calea Griviței și Bdul Bucureștii Noi, valoarea studiului de fezabilitate este estimată la 32.000 euro, pentru străpungerea și supralargirea Str. Avionului, între Sos. Pipera și linia de centură prin Drumul Nisipoasă, Str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat peste calea ferată București- Constanța, pe sub pista aeroportului Aurel Vlaicu – bugetul alocat pentru studiul de fezabilitate este de 174.000 euro, pentru reabilitare Bulevardul Basarabia, între Sos. Mihai Bravu și Sos. Dudești-Pantelimon – bugetul alocat pentru studiu de fezabilitate e de 32.000 euro, pentru supralărgirea Calea Călărași și Bdul Corneliu Coposu, între str. Sf. Vineri și Sos. Mihai Bravu -bugetul alocat studiului de fezabilitate este de 37.000 euro, pentru Pasaj denivelat sos. Petricani-Sos București Nord -bugetul alocat pentru studiu este 32.000 euro, pentru Pasaj denivelat peste intersecția Sos. Andronache – Bdul Eroilor – bugetul alocat studiului este 32.000 euro, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de invesții „Modernizare și consolidare Pod Mihai Bravu” a fost alocat peste un milion de euro, pentru reabilitarea Podului Grant, care a fost expertizat și necesită reparații capitale – au fost prevăzută suma de 6,2 milioane euro, iar pentru Pasaj pietonal subteran Arcul de Triumf, respectiv expertiză și DALI, au fost alocați 160.000 euro.

În ceea ce privește dotările, pentru înnoirea parcului auto RATB, a fost alocat un buget de aproximativ 32 milioane euro, pentru achiziția a 400 de autobuze Euro 6, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și 42 autobuze electrice, bugetul pentru investiții derulate de RATB este de 43 milioane euro, iar suma prevăzută pentru subvenția RATB este de 103 milioane euro.

De asemenea, se alocă 56 de milioane de euro pentru îmbunătățirea sistemului rutier, semaforizare inteligentă, managementul traficului, respectiv 26 milioane euro pentru modernizarea și extinderea instalațiilor de semaforizare (20 intersecții noi semaforizate și 100 intersecții integrate în BTMS), 5 milioane euro pentru aplicația Smart Parking, 4 milioane euro pentru întreținerea instalațiilor de semaforizare existente (service, revizii și reparații), 6,4 milioane euro pentru lucrări de semnalizare rutieră necesare sistematizării și creșterii siguranței circulației (marcaje rutiere, indicatoare, garduri, panouri semnalizare, console, limitatoare de viteză etc), 20 milioane euro pentru reabilitarea / reparații sistem rutier.

Anul acesta, Municipalitatea demarează 14 proiecte de construire de parcări subterane și supraterane, suma alocată pentru început fiind de aproximativ 11 milioane de euro, astfel:

– 7 parcări supraterane rezidențiale – proiect tehnic și execuție: aproximativ 9 milioane euro

– 3 parcări publice subterane la Gara de Nord, Edgar Quinet, Piața Dorobanți – studii și consultanță concesiune lucrări: aproximativ 650.000 euro

– 4 parcări publice , una la Sala Palatului (Nord), una la Piața Constituției și alte două parcări care vor fi construite în cadrul proiectului de punere în valoare a monumentelor de for public ale lui Alexandru Lahovari și Gh. Cantacuzino – obiective de investiții realizate din bugetul local: aproximativ 1 milion de euro.

86 de imobile cu risc seismic vor fi consolidate de Primăria Capitalei.

„După ce în 27 de ani PMB a consolidat doar 20 de clădiri, bugetul alocat în acest an pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic este de aproximativ aproximativ 10 milioane euro. Aceste fonduri vor fi fi utilizate pentru continuarea lucrărilor la cele 4 imobile aflate în execuție, pentru lucrările la alte 29 de imobile la care lucrările vor începe în perioada următoare, dar și pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de imobile și expertizarea a altor 24 de imobile”, arată Primăria Capitalei.

Au fost alocați 47,5 milioane euro și pentru construirea de locuințe, grădinițe și săli de sport.

Primăria Capitalei își propune că anul acesta să demareze o serie de proiecte importante de construire a unor ansambluri de locuințe, complexuri sportive, grădinițe și săli de sport, după cum urmează:

· 7 ansambluri de locuințe sociale și pentru tineri, 3 în sectorul 5, 2 în sectorul 4, 1 în sectorul 2, 1 în sectorul 3 – studii de fezabilitate și proiecte tehnice: 753.000 euro

· Achiziție de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale – 15 milioane euro

· 9 complexuri multifuncționale pentru activități didactice și sport în incita unor școli și licee – proiecte tehnice și execuție: 21,4 milioane euro

· Construirea a 5 corpuri noi pentru grădinițe (sector 2) și reabilitarea și modernizarea grădiniței nr 30, din sectorul 4,4 milioane euro

· Construirea a 12 săli de sport dintre care 7 cu bazine de înot în incinta școlilor: 517.000 euro

· Refacere și modernizare patinoar artificial M. Flamaropol: 5,4 milioane euro

· Consolidare și modernizare Liceul Teoretic C.A Rosetti cu extindere bazin de înot: 68.000 euro

· Consolidare, reabilitare și modernizare clădire atelier Liceul Tehnologic I.C Brătianu cu extindere bazin de înot: 123.440,86 euro

Alte proiecte:

· Direcția de Urbanism va lansa un concurs internațional de soluții – aproximativ 1 milion de euro – pentru regenerarea urbană a zonei Magheru și încă un concurs – 186.000 euro, pentru str. Berzei și amenajarea Pieței Matache

· Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina: 460.000 euro

· Rampe pentru persoane cu handicap – accesibilizare instituții publice : 2,2 milioane euro

· Strategie SMART CITY – studii de oportunitate: 150.000 euro

· Restaurare și punere în valoare Curtea Veche: 1,4 milioane euro

Se alocă de asemenea bani și pentru reabilitarea unor parcuri și realizarea unor centre noi de agrement, respectiv:

· Parcul Carol și Parcul Cișmigiu (lucrări de conservare și revitalizare): 68.000 euro

· Acvariu public cu centru de cercetare – studii și consultanță: 151.000 euro

· Parc de distracții și agrement – studii și consultanță – concesiune lucrări: 151.000 euro

214 milioane de euro au fost alocați pentru investiții în sistemele de utilități, extinderea rețelelor de apă și canalizare, stația de epurare Glina, iluminat public și subvenția energiei termice.

Lucrări de investiții

·“Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă), în Municipiul Bucureşti-Etapă ÎI” – 55 milioane euro

·,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe „Henri Coandă” sector 1 – 2 – 23 milioane euro

· Rețea metropolitană de cișmele publice – 130.000 euro

· Execuție bazine de retenţie zona Şufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucureşti Măgurele – 700.000 euro (sumă necesară în vederea finalizării lucrărilor și a închiderii proiectului)

· Lucrări de investiții ale Radet – 17 milioane euro

În ceea ce privește serviciile publice, a fost alocată suma de aproximativ 22 milioane euro pentru modernizarea, extinderea, întreținerea, consumul de energie electrică și mentenanță rețelei de iluminat public din Municipiul București, aproximativ 6 milioane euro pentru contractul privind asigurarea serviciului public de salubrizare – activitatea de salubrizare stradală şi activitatea de iarnă pe rază sectorului 5, aproximativ 5 milioane euro pentru programul unitar de acţiune privind dezinsecția și deratizarea și nu mai puțin de 86 milioane euro pentru diferența de preț la energia termică furnizată populației.

Bugetul Direcţiei de Mediu pentru anul 2018 este de 6 milioane de euro, fiind alocat pentru proiecte cum ar fi:

1. Demararea proiectului “Centura verde a Municipiului București”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 328/30.08.2017, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, în cadrul acestui proiect are în vedere extinderea suprafeţelor împădurite în zonele din jurul Capitalei pentru îmbunătăţirea climatului urban. În vederea realizării documentaţiilor tehnice necesare implementării acestui proiect, s-au alocat pentru anul 2018 în bugetul local 662.365 euro .

2. Actualizarea registrului spaţiilor verzi al municipiului Bucureşti – reprezintă o obligaţie a municipalităţii conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, având că scop o nouă inventariere a spaţiilor verzi din capitală cu constituirea registrului spaţiilor verzi asigurând un management eficient din punct de vedere urbanistic şi al protecţiei mediului .Suma totală alocată în anul 2018 pentru realizarea acestui proiect incluzând şi documentaţiile tehnice este de 1,4 milioane euro.

3. Demararea realizării „sistemului operativ informaţional pentru managementul calităţii aerului în municipiul Bucureşti” prin întocmirea în decursul acestui an a documentaţiei tehnice necesare promovării investiţiei pentru care suma necesară este de 51.000 euro. Sistemul va cuprinde stații fixe de monitorizare amplasate în zone cu trafic intens sau de expunere a populaţiei şi stații relocabile amplasate în zonele cu activităţi de construcţii.

4. Dezvoltarea sistemului de monitorizare a zgomotului urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului Bucureşti – proiectul are că scop upgradarea şi suplimentarea numărului de staţii de monitorizare acustică al actualului sistem de monitorizare al zgomotului. Astfel se vor amplasa staţii în zone rutiere intens poluate fonic, în zone de spitale şi unităţi de învăţământ, urmărindu-se în special monitorizarea expunerii populaţiei la poluarea fonică. Suma necesară realizării documentaţiei tehnice pentru promovarea investiţiei este de 51.000 euro.

5. Actualizarea periodică a hărţilor de zgomot şi a planului de acţiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul Bucureşti. Suma alocată pentru aceste proiecte este de aproximativ 106.000 euro.

6. Realizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la implicaţiile asupra sănătăţii populaţiei. Suma alocată pentru anul 2018 este de 361.000 euro.

7. Acordarea de vouchere în cadrul proiectului „Bicicliști în București”, suma necesară pentru alocarea a 25.000 de vouchere fiind de 2,7 milioane euro.

Au fost alocate 113 milioane de euro pentru asistență socială și stimulente. „Bugetul propus de executivul PMB pentru anul 2018, pentru asistență socială și stimulente, este cel mai mare din ultimii ani, valoarea acestuia atingând în acest an aproape 113 milioane euro. Din această sumă, D.G.A.S.M.B a alocat anul acesta, pentru plata stimulentelor, aproape 84 de milioane de euro, iar Centrul de Tineret a alocat încă 3 milioane de euro că stimulente finanicare pentru constituirea familiilor”, arată PMB.

Astfel, în anul 2018 se vor acorda următoarele stimulente financiare:

1. Stimulent nou născuți, pentru 19.255 beneficiari – 2.500 lei/beneficiar/lună

2. Stimulent copii cu handicap, pentru 4.666 beneficiari – 1.000 lei/beneficiar/lună

3. Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap –beneficiari – 500 lei/beneficiar/lună

4. Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală – 406 beneficiari

În domeniul serviciilor sociale, Primăria Capitalei a alocat pentru:

1. Cantine sociale – în cadrul celor patru cantine sociale din subordinea D.G.A.S.M.B, aproximativ 1.800 de oameni servesc masa în fiecare zi de luni, miercuri și vineri. D.G.A.S.M.B a alocat pentru asigurarea hranei echivalentul a 2.043.000 euro.

2. Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente – Berceni. În aceste centre (Berceni și Darvari) sunt aproximativ 300 de beneficiari, cărora li se acordă asistență medicală și hrană. D.G.A.S.M.B a alocat pentru aceste centre, hrană, medicamente și materiale sanitare, necesare beneficiarilor, 863.225 euro.

3. Complexul integrat de servicii sociale pentru adulți – “Sf. Ioan” – acest centru se adresează persoanelor fără adăpost și cuprinde două componente:

a. Adăpost de noapte pentru oamenii străzii – alocație zilnică de hrană de 16,6 lei/zi/beneficiar

b. Centrul de zi pentru adulți ( vârstnici și oamenii străzii) – alocație zilnică de hrană de 7 lei/zi/beneficiar

În cadrul Complexului integrat de servicii sociale pentru adulți – “Sf. Ioan” sunt cazați peste 500 beneficiari.

Pentru teatre, muzee și alte instituții de cultură, bugetul propus pentru acest an este de peste 76 milioane euro.