Propunerea legislativă care conferă noi atribuţii SRI, privind executarea intervenţiei antiteroriste, contrateroriste, pirotehnice şi efectuarea interviurilor de securitate, a fost adoptată, luni, tacit, de Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea SRI şi are ca obiect de reglementare modificarea și completare art. 6 din Legea nr. 14/1992 în sensul creării de noi atribuții ce revin SRI.

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

Comisia pentru Apărare a Camerei a dat Raport de adoptare în care prevede că SRI execută intervenția antiteroristă, în condițiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului, că SRI execută intervenția contrateroristă, în condițiile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării. teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale şi că, la solicitare, SRI execută intervenția pirotehnică la dispozitivele explozive amplasate în scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrității corporale, sănătății persoanelor, punerii în pericol a vieții sau provocării de daune proprietății publice ori private.

În Raport, Comisia de Apărare a eliminat textul iniţial al propunerii legislative, în care se prevede că SRI efectuează interviuri de securitate, în condițiile legii privind prevenirea și combaterea terorismului.

Senatul urmează să dezbată şi să voteze, în calitate de for decizional, această propunere legislativă.