În ședințele de joi și de săptămâna viitoare, Executivul va adopta o serie de ordonanțe și norme metodologice prin care va simplifica procedurile de achiziții publice și va descuraja contestațiile nejustificate, a anunțat miercuri, la Guvern, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Noile acte normative au fost propuse întrucât au fost constatate, în domeniul achizițiilor publice, „întârzieri în evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorilor, asumări anterioare de termene nerealiste față de Comisia Europeană, alocarea neunitară a resurselor, un sistem electronic ineficient și diferențe mari ale prețurilor în SEAP”, a spus Eugen Teodorovici, într-un briefing de presă care nu a fost urmat de întrebări/răspunsuri.

Potrivit unui document prezentat de ministrul Finanțelor referitor la noul regim al achizițiilor publice, cntrolul Curții de Conturi se va realiza ex-post, după atribuire, și se elimină dublulul control și deciziile contradictorii între autoritățile statului. „După semnarea contractului de achiziție singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi”.

De asemenea, „nu se mai irosește timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesențiale ale contractelor de achiziție”. Autoritatea contractantă va putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziție. Acest drept al autorității contractate se va putea exercita în situații de urgență (de exemplu, în caz de calamități naturale).

Potrivit documentului, descurajarea contestațiilor nejustificate se va realiza prin:
– introducerea cauțiunii pentru depunerea contestațiilor la CNSC
– introducerea taxei pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel.

De cealaltă parte, simplificarea procedurilor de achiziții se va realiza prin:
– reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor (maxim 4)
– eliminarea Strategiei Anuale de Achiziții pentru autorități cu bugete de investiții sub 125 de milioane de lei
– simplificarea achiziției directe după modelul Comisiei Europene – implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012
– evitarea dublării informației între fișa de date și anunțul de participare (se elimină fișa de date)
– definirea clară a situațiilor de divizare a contractelor pentru evitarea viitoarelor corecții pe fonduri europene
– clarificarea situațiilor în care este obligatorie folosirea criteriului tehnico-economic
– limitarea solicitărilor de clarificare și consolidarea răspunsurilor în unu maxim două documente
– eșantionul de 15% din totalul procedurilor verificate va fi redus până la eliminare, cu 5% pe an
– emiterea de avize conforme în maximum 3 zile lucrătoare
– eficientizarea controlului ex-ante prin verificarea direct a anunțului de participare și a documentelor anexă
– suplimentarea personalului ANAP, pentru scurtarea termenelor de verificare.

Documentul citat mai prevede „optimizarea costurilor prin achiziții în volum mare, optimizarea cheltuielilor, prin abordarea unitară a necesarului de produse și servicii pentru autoritățile publice și eliminarea diferențelor de preț care vulnerabilizau autoritățile contractante față de controlul Curții de Conturi”. Astfel, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate vor fi cumpărate în volume mari, printr-o singură procedură pentru întreaga cantitate necesară la nivel național, produse ca medicamente, carburanți, tehnică de calcul, automobile, becuri, produse de curățenie, birotică.