Misiunea Primăriei Năvodari este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.

Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

FLORIN CHELARU,  Primarul Orasului Năvodari declara ca un obiectiv primordial in activitatea sa este  creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice. Administrația publică răspunde nevoilor societății și funcționează pe bază de structuri organizatorice, procese, roluri, relații, politici și programe. Aceasta influențează prosperitatea economică durabilă, coeziunea socială și bunăstarea oamenilor, locuitorilor. Administrația publică influențează încrederea socială și determină condițiile de creare a valorii publice. Deficiențele în funcționarea administrației publice pot crea obstacole semnificative în calea funcționării comunitatii locale, a investițiilor la nivel regional și local, precum și a inovării.

Pentru indeplinirea acestuia considera necesare intensificarea, urmatoarelor activitati:

  • Realizarea transparenței depline în activitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Local
  • Respectarea regulilor procedurale stabilite pentru Consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a actelor administrative asigurându-se participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor;
  • Adaptarea serviciilor și informațiilor oferite cetățenilor conform nevoilor și așteptărilor acestora, diminuând astfel birocrația; se vor asigura canale de comunicare eficiente între Primăria Orasului Năvodari și cetățeni, mass-media și alte organisme, precum și păstrarea unei imagini intacte a instituției, prin îndeplinirea tuturor obligațiilor specifice;
  • Creșterea ponderii activității informatizate prin achiziționarea de programe speciale pentru crearea bazelor de date;
  • Menținerea stării de funcționalitate a clădirilor, a parcului auto, gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibili, gaze, apă și alte materiale de consum;
  • Îmbunătățirea calitații vieții locuitorilor Orasului Năvodari, prin dezvoltarea unei game cât mai largi și diversificate de acțiuni care să pună în valoare potențialul din domeniul culturii, dezvoltarea infrastructurii, crearea unor noi spații de recreere;
  • Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale prevazute in 2019 fără evenimente deosebite.

Se va acorda o atentie deosebita investitiilor pentru dezvoltarea durabilă a Orasului Năvodari prin fundamentarea, implementarea și coordonarea strategiei locale.

Un rol important in acest sector revine Compartimentului Achiziții Publice – Management Programe coordonat de catre CONSTANTIN ADRIAN PETRICĂ, in scopul de a atrage fonduri nerambursabile și de a folosi resursele financiare din bugetul local în vederea creșterii calității vieții cetățenilor din Orasului Năvodari sub aspect social, educațional și economic (ocupare, locuire, infrastructură etc.), sprijinind planificarea și implementarea planurilor de dezvoltare elaborate la nivel local. Se va acorda atentie sporita:

  1. Implementarii proiectelor realizate din fonduri nerambursabile aflate in derulare (diverse etape). Exemple: Îmbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strazile ce deservesc transportul in comun: strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului,strada Nuferilor; Cresterea eficientei energetice prin modernizarea si extinderea iluminatului public in Orasul Navodari; Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu Navodari; Aducţiuni de apă şi canalizare împreună cu R.A.J.A S.A pe zona Mamaia Sat şi unele străzi din Orasul Navodari; Proiectul derulat prin Programul de cooperare transfrontalieră „Silistra- Ecofriendly – Viable – Electrical – Năvodari Transport”, realizat în parteneriat cu Primăria Silistra, din Bulgaria; Extindere reţea cu gaze naturale în oraşul Năvodari.
  2. Identificarii in cadrul programelor de finanțare și a altor oportunitati de accesare, elaborarea documentatiilor specific si depunerea solicitarilor catre finantatori (Construirea unei noi grădiniţe; Amenajarea malului Lacului Taşaul).

Lucrând cu fonduri nerambursabile, într-o strânsă și constantă relaționare cu autoritățile centrale de gestionare a fondurilor europene, munca în cadrul compartimentului reclamă o anumită specificitate (un flux adesea îngreunat al documentelor, dependența de deciziile instituțiilor centrale și de fluctuația constantă a factorilor de decizie de la nivel central, aspect care se concretizează în dese discontinuități în implementarea de proiecte la nivel local etc.).

Pentru asigurarea acestor deziderate dezvoltare locala un rol important revine si Direcției Economice structura care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Orasului Navodari. Scopul Direcţiei Economice este acela de a utiliza şi gestiona resursele materiale şi financiare de care dispune instituţia, conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, în interesul colectivităţii locale, corelat cu politicile şi strategiile locale şi sectoriale, precum şi cu priorităţile stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială ale unităţii administrativ-teritoriale Oras Navodari, cu respectarea prevederilor legale şi răspunderii personale.

Mesajul meu catre cetatenii Orasului Navodari este unul care aparține, în fapt, întregii echipe actuale aflate la conducerea administratiei publice: să aibă încredere că vom face tot ce ne stă în putință ca să îmbunătățim confortul și siguranța locuitorilor acestui oraș în care trăim cu toții. Aici mă refer la tot ce ține de siguranța cetățeanului, infrastructură, alternative de petrecere a timpului liber, dar și un aspect nou pentru oraș, plin de culoare și de viață. Idei pentru proiecte avem, dar pentru aceasta este nevoie și de timp.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.