ANAF a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrãrii de la distanțã, în Spațiul Privat Virtual (SPV), anunță instituția.

Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice sau entitãților fãrã personalitate juridicã. SPV permite obținerea informațiilor privind situația fiscalã, depunerea electronicã a declarațiilor fiscale și primirea electronicã a documentelor și a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spațiul Privat Virtual au aceeași putere juridicã, asemenea celor comunicate prin poștã sau la ghișeu.

Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care dețin certificat digital calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.

Persoanele fizice, care nu dețin un certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea și pe bazã de nume de utilizator și parolã. Acestea, pentru a se înregistra în Spațiul Privat Virtual fãrã a mai fi necesarã deplasarea pentru autentificare la sediile ANAF, au posibilitatea de a opta ca autentificarea sã se realizeze în mediul electronic, în baza unor documente emise de Ministerul Finanțelor Publice și/sau ANAF.

Aprobarea înrolãrii în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistreazã cu nume utilizator și parolã, se realizeazã prin identificarea cu numerele atribuite urmãtoarelor noi documente: Notificarea privind destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entitãților nonprofit/unitãților de cult (emise începând cu data de 05.03.2018); Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 09.10.2017); Notificare privind îndeplinirea condiþiilor de rezidențã potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și alte state, de cãtre persoana fizicã sositã în România pentru o perioadã mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020); Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidențã potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și alte state, de cãtre persoana fizicã plecatã din România pentru o perioadã mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020); Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit (emise începând cu data de 09.01.2017); Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (emise începând cu data de 09.01.2017).

Rãmân valabile și urmãtoarele documente: a) decizie de impunere – emisã începând cu anul 2013, b) decizie referitoare la obligații de platã accesorii – emisã începând cu anul 2013; c) somație – emisã începând cu data de 01.01.2015; d) numãrul scrisorii primitã în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu.

Accesarea serviciului “Spațiul privat virtual” se realizeazã din pagina principalã a site-ului ANAF www.anaf.ro, secțiunea ‘’Servicii Online – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice și juridice Spațiul Privat Virtual’’;