Proiectul rectificării bugetare a fost pus de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică

spot_img

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 29,941 miliarde lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 32,591 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 2,649 miliarde lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2022, se majorează pe sold cu suma de 21.493,9 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

– Impozit pe profit: +4.018,1 milioane lei;

– Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +126,0 milioane lei;

– Taxa pe valoarea adăugată: +5.541,4 milioane lei din care 2.069,7 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale;

– Accize: -1.970,9 milioane lei. Scăderea accizelor încasate în primul semestru al anului 2022 este atenuată de efectul pozitiv al măsurii de majorare a nivelului accizelor la produsele din tutun (țigarete, tutun încălzit și lichide cu conținut de nicotine destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic) și alcool (O.G. nr. 16/2022);

– Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: +11.300,0 milioane lei. Majorarea se datorează evoluției impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (+8,1 miliarde lei) și a impozitului aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr.259/2021 (+3,2 miliarde lei);

– Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +920,4 milioane lei. Majorarea veniturilor este influențată de evoluția veniturilor din taxele pentru jocurile de noroc și de menținerea estimărilor din Legea nr.317/2021 privind încasarea în anul 2022 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G;

– Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +447,0 milioane lei; Alte impozite și taxe fiscale: -52,3 milioane lei; Contribuții de asigurări sociale: -279,4 milioane lei. Această diminuare are la bază scăderea vărsămintelor de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate;

– Venituri nefiscale: +2.465,5 milioane lei. Majorarea veniturilor nefiscale cu 2,7 miliarde lei se datorează, în principal, evoluției redevențelor petroliere (efect al creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale) și dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2019 și 2020 efectuate de către CEC BANK. Această majorarea a veniturilor este atenuată cu 0,7 miliarde lei de compensația la carburanți pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină (O.U.G. nr. 106/2022);

– Venituri din capital: +87,3 milioane lei; Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +956,3 milioane lei per sold, din care 2.283,7 milioane lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, în care ritmul de creștere a PIB nominal a fost revizuit în creștere la 16,1%, a încasărilor la bugetul de stat, a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, a veniturilor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii (0,6 miliarde lei), precum și de măsurile preconizate de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor (ținta de 3,5 miliarde lei, din care 1 miliard lei laTVA, 1 miliard lei la accize și 1 miliard lei la contribuții de asigurări).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2022, se majorează, pe sold, cu suma de 26.447,2 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

– Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 1.623,5 milioane lei; Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 532,0 milioane lei; Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 3.999,7 milioane lei; Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 2.819,8 milioane lei; Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.559,1 milioane lei; Alte transferuri se majorează cu 2.700,2 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 70,0 milioane lei; Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 7.893,9 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.659,0 milioane lei; Alte cheltuieli cresc cu 461,3 milioane lei; Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară erambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 34,8 milioane lei; Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 1.820,9 milioane lei; Fondurile de rezervă se majorează cu 1.000,0 milioane lei; Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 67,4 milioane lei; Cheltuielile de capital se majorează cu 194,4 milioane lei; Împrumuturile acordate se majorează cu 200,0 milioane lei.

(sursa: Mediafax)

spot_img

Ultimele articole

ARTICOLE SIMILARE

spot_imgspot_img