Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a depus la Senat un proiect prin care o asociație va putea fi dizolvată la cerere, prin hotărâre judecătorească, dacă este considerată a fi succesoare a unei organizații naziste sau care acționează în sensul schimbării prin violență a regimului constituțional.

„Prezentul proiect de lege prevede, în mod expres, în acord cu Constituția României, cu legislația penală românească și cu tratatele internaționale la care România este parte, posibilitatea dizolvării, prin hotărâre judecătorească, a oricărei asociații sau fundații atunci când se constată că asociația sau fundația acționează sau militează în sensul schimbării prin violență a regimului constituțional, ocupării prin violență a sediilor instituțiilor statului, subminării integrității teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenței, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociația este declarată de către o instanță judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizații naziste sau a oricărei alte organizații interzise prin lege”, prevede expunerea de motive a proiectului legislativ.

Astfel, inițiatorul propunerii legislative, Liviu Pleșoianu, propune amendarea articolului din Ordonanța Guvernului nr. 26/2002 privind asociațiile și fundațiile, referitor la dizolvarea acestora de către instanțele de judecată.

„Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice, precum și când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când se constată că asociația acționează sau militează în sensul schimbării prin violență a regimului constituțional, ocupării prin violență a sediilor instituțiilor statului, subminării integrității teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului,, violenței, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociația este declarată de către o instanț judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizații naziste sau a oricărei alte organizații interzise prin lege; când asociația urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când asociația a devenit insolvabilă; în cazul prevăzut la art. 14”, prevede modificarea adusă articolului 56 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

De asemenea, proiectul legislativ prevede ca „Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul”.

În forma în vigoare, articolul 56 (1) arată astfel: „Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când asociaţia a devenit insolvabilă; în cazul prevăzut la art. 14”.

Articolul 56 al Ordonanței în vigoare stipulează că ca instanţa competentă care hotărește dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

„Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective”, mai arată prevederile articolul 14 din Ordonanța Guvernului.

Propunerea legislativă a deputatului PSD Liviu Pleșoianu a fost înregistrată la Senat, în procedură de urgență, prim for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.

VIATenews
SURSĂMediafax
SHARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.