Asa cum am afirmat permanent, misiunea Primăriei Năvodari este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială. In acest context se inscribe si Proiectul ,, Unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi oraș Năvodari” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din Orașul Năvodari și ridicarea lor la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale. Scopul Unității de îngrjiri și a Centrului de Zi este pe de o parte prevenirea instituționalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere și, pe de altă parte, realizarea unor activități de sprijin, consiliere, educare.

Imobilul teren care face obiectul proiectului este amplasat în intravilanul orașului Năvodari, trup A, UTR A2 și este identificat cu nr. cadastral 625, carte funciară nr. 108558, având suprafața de 108 mp. Categoria de folosință este curți-construcții.

Clădirea existentă pe teren are funcțiunea de Sală de ședințe și face parte dintr-o grupare de instituții publice și administrative. Terenul este domeniu privat.

Prin implementarea acestui proiect  se transforma sala de ședințe în unitate de îngrijiri și centru de zi pentru persoane vârstnice prin reabilitare, modernizare și extindere clădire existenta, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale, de a se întreține singure la parametri recomandați de legislația în vigoare.

Se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

  • Lucrări de demolare a elementelor constructive în vederea executării lucrărilor de structură, prevăzute în expertiză tehnică și în proiectul părții de rezistentă;
  • Realizarea lucrărilor de infrastructură (fundații);
  • Realizarea lucrărilor de suprastructură (cadre, planșee) la parter, etajul 1 și etajul 2 tehnic;
  • Lucrări noi de arhitectură pentru închideri, compartimentari, tâmplărie, izolații acoperiș, finisaje interioare și exterioare;
  • Realizarea lucrărilor de eficiență energetică a clădirii;
  • Realizarea instalațiilor electrice;
  • Realizarea instalației de încălzire în clădire (termoficare) ;
  • Realizarea instalației de răcire (climatizare) în clădire;
  • Realizarea instalațiilor sanitare, de alimentare cu apă potabilă și de canalizare inclusiv racordarea la utilități
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi cele 100 persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani si care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale, de a se întreține singure.

Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 2,921,169.96 lei, din care 2,593,656.00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 274,582.20 lei este valoarea neeligibilă, iar 327.513,96 lei este contribuţia beneficiarului, respectiv Consiliul Local Orașul Năvodari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.